2. DAN SLOVENSKE GLASBE, Ljubljana, Grand Hotel Union 29.5.2015

2. DAN SLOVENSKE GLASBE

Ljubljana, Grand Hotel Union 29.5.2015


Videoprenos v živo omogoča PNV Group, www.pnvtv.si


14:30 Registracija, kava in rogljiček
15:00 Pozdravni nagovor
15:10 - 15:30 Uvodni referat
13:30 - 16:30 Okrogla miza: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
16:30 - 16:50 Odmor za kavo
16:50 - 18:00 Okrogla miza: Promocijski skladi
18:00 - 19:30 Večerja
19:30 - 23:00 Dogodek: podelitev nagrad Zlata piščal in zabava

e-pošta: info@glosa-skg.si

GLOSA SKG

Sindikalna konferenca glasbenikov